Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskudd til visuell kunst - prosjekt, drift og lokaler 2017 - 1. tildeling er nå ferdig behandlet.

Det er i år rekordhøyt antall innkomne søknader om prosjektstøtte, drift og lokaler. Hele 98 søknader mot fjorårets 59, en økning på 66 %. Årets innkomne søknader holder et profesjonelt og kvalitativt høyt nivå og viser stor aktivitet innen det profesjonelle visuelle kunstfeltet i Bergen, med svært mange søknader om tilskudd til produksjon av utstillinger. Det er i år i tillegg uvanlig mange søknader fra atelierfellesskap og visningsrom/gallerier, og flere nye atelierfellesskap og prosjektrom er i ferd med å etableres. 43 av søknadene innstilles til tilskudd i første runde.

Last ned hele saken og se tildelinger.