Gå tilbake til:
Du er her:

Internasjonal kunst- og kulturutveksling 1. tildelingsrunde 2017

Årets første tildelinger til internasjonale kunst- og kulturprosjekter er nå ferdigbehandlet.

Under mottoet «Bergen til verden, og verden til Bergen» er formålet til tilskuddsordningen Internasjonal kunst- og kulturutveksling å synliggjøre bergenske kunstmiljøer, øke deres internasjonale kompetanse og nettverksvirksomhet, og å gi inspirasjon til kunstnerisk videreutvikling.

Mange av årets prosjekter er prestisjefulle og svært ambisiøse, og søknadsmassen bærer preg av at det foregår utstrakt internasjonal utveksling mellom Bergen og en rekke land over hele verden. Bergen har opparbeidet seg et godt internasjonalt renommé som kulturby, og har blitt en attraktiv by å søke samarbeid i. Den kunstneriske kvaliteten og profesjonaliteten på søknadene er også gjennomgående meget høy. Kvaliteten på og aktivitetsnivået i den internasjonalt rettede delen av Bergens kunstliv er med andre ord høyere enn noensinne.

Last ned hele saken og se tildelinger.