Gå tilbake til:
Du er her:

Lyser ut mentorprogram for kulturprodusenter innen alle fagfelt

Grip en unik mulighet til å bli en del av et tverrfaglig nettverk, og få en håndplukket mentor som følger deg over et år.

Bergen kommune startet i 2015 et mentorprogram for kulturprodusenter. Formålet med programmet er å styrke produsentleddet innen de frie feltene i Bergensregionen, og gjennom dette videreutvikle Bergen som en produserende kunstby.

Så langt har 14 erfarne produsenter på tvers av fagfeltene musikk, film, spill, visuell kunst og scenekunst tatt del i programmet og fått tildelt sin egen mentor. Programmet for 2018 avsluttes i desember og oppstart for nytt kull er i januar 2019.

Mentorprogrammet driftes av fagavdeling for kunst- og kulturutvikling i samarbeid med nettverksorganisasjonene for de ulike fagfeltene.

Mentorprogrammets målgruppe i 2019:

Deltakerne i mentorprogrammet 2019 må være talentfulle og ha en del erfaring fra kunst- og kulturvirksomhet. De bør ha startet opp eller ha konkrete planer om egen virksomhet, og må også ha et ønske om og behov for videreutvikling ved hjelp av en erfaren mentor. På grunnlag av skriftlig søknad og intervjuer vil 4-6 produsenter få tilbud om å delta i programmet.

Deltakerne må oppfylle følgende kriterier:

• De må kunne definere konkrete mål og behov; hvor de vil med sitt prosjekt eller sin virksomhet i løpet av mentoråret

• De må være motivert til å sette av tid til mentorprosjektet

• De må tilhøre det frie kunst- og kulturfeltet

• De må bo eller ha sitt hovedvirke i Bergen kommune

Mentorprogrammet er rettet mot produsenter som engasjerer flere gjennom sitt virke og ikke et program for egen kunstnerisk utvikling. Søkere som har som målsetning å bygge bærekraftige virksomheter innenfor det frie kunst- og kulturfeltet vil bli prioritert, og søkere med tydelige nasjonale eller internasjonale ambisjoner er særlig ønsket.

Søknaden må inneholde navn, adresse, CV og en faglig begrunnelse og motivasjon for å delta.

Mentorene

Deltakerne får tildelt hver sin mentor. Det vil være mulig å fremme konkrete ønsker om mentor, eller ønsker om mentorens spisskompetanse. Det åpnes for å hente mentorer utenfor Bergen dersom det kan løses praktisk. På grunnlag av deltakernes innspill vil kommunen i samarbeid med nettverksorganisasjonene finne mentorer som i størst mulig grad er tilpasset den enkelte deltakers behov. Mentoren skal fylle to hovedfunksjoner:

• en funksjon som støttespiller og rådgiver

• en funksjon som tilrettelegger og døråpner, med vekt på nettverksbygging og synliggjøring.

Når valg av mentor er gjort, vil partene innkalles til møte for å bli enige om konkrete mål for mentorperioden, avklare forventningene til hva mentor kan bistå med, og planlegge hvordan å få mest mulig ut av mentoråret. Begge parter skriver under på en samarbeidsavtale som blant annet spesifiserer et minimum antall møter/arbeidstimer som partene forplikter seg til å ha.

Deltakelse i mentorprogrammet er gratis, og inkluderer mentortimer, fellessamlinger, kurstilbud og eventuelle reiser.

Informasjon og søknadsfrist

Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling ved Sindre Sætre er tilgjengelig for spørsmål om programmet og søknaden på telefon 55 56 58 73 og epost sindre.saetre@bergen.kommune.no.

Søknad sendes innen 1. oktober til klima.kultur.naring@bergen.kommune.no, og med kopi til sindre.saetre@bergen.kommune.no