Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturvernprisen på skinner

Bergen kommunes kulturvernpris 2017 går til Bergens Elektriske Sporvei for deres arbeid med å reetablere den historiske trikkelinjen fra Møhlenpris til Engen.

Arbeidet med å få på plass en sammenhengende sporveislinje for museumsporvogn mellom Møhlenpris og Engen, via universitetsområdet på Nygårdshøyden, har pågått i mer enn 20 år.

Bergen kommune har fulgt opp prosjektet, gjennom driftstilskudd og tilskudd til investeringer i infrastruktur. Men en formidabel dugnadsinnsats har vært helt avgjørende for å realisere prosjektet. For dette arbeidet tildeles Bergens Elektriske Sporvei kommunens kulturvernpris for 2017.

- Dette har vært en dugnad der engasjerte, entusiastiske og kompetente mennesker arbeider sammen for å skape en opplevelse, ikke for seg selv, men for hele byens befolkning, sier kulturbyråd Julie Andersland.

Mål om drift fra 2018

Bergens Elektriske Sporvei melder at dersom de økonomiske forutsetninger er til stede, er det gjennomførbart å kjøre sporvogn på hele strekningen innen sommeren 2018.

- Dette blir levende historiefortelling på sitt beste, en historie som er ukjent for noen og som bringer frem minner hos andre. Samtidig kan linjen få en praktisk betydning, både som et løft for Bergens Tekniske Museum og som redskap for bedret publikumstilkomst til kulturinstitusjonene på Nygårdshøyden, sier kulturbyråden.

Om prisen

Bergen kommunes kulturvernpris er på 50.000 kroner og deles ut til organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en særskilt innsats for å samle, bevare eller formidle bergensk kulturhistorie.