Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen blir en syngende kommune

Bergen kommune er valgt ut til å delta i den nasjonale sangsatsingen Syngende kommuner.

  • Er et tiltak under den nasjonale satsingen Krafttak for sang. KFS arbeider med å styrke sangtradisjoner og sangglede landet rundt, og er støttet av Kulturdepartementet siden 2014.
  • Målet er å fremme sangens mange bruksområder, og gjøre det lettere for alle å synge mer i hverdagen.
  • Kontaktperson i Bergen kommune: Ann-Kristin Nordal-Seljestokken i Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling, e-post Ann-Kristin.Seljestokken@bergen.kommune.no

Fra starten av 2018 skal kommunen samarbeide med Krafttak for sang om å utvikle og opprette sangaktiviteter og styrke lokal sangkultur i en treårs periode. Kommunen vil motta økonomisk støtte og tilgang til nasjonale nettverk og kompetansehevende samlinger, og arrangere fagdager for ansatte i barnehager, skoler og eldreinstitusjoner.

I tråd med ny amatørkulturplan

Bergen kommune sin nye amatørkulturplan har nylig vært ute til høring. Korfeltet er et viktig satsingsområde i planen. Bergen har en rik kortradisjon med et høyt antall kor rundt om i byen, men fortsatt er det flere målgrupper som ikke har gode nok tilbud. Spesielt ser en dette når det gjelder innvandrerbarn og barn fra lavinntektsfamilier.

- Vi ønsker at korfeltet skal vokse og utvikle seg, og derfor har vi søkt Bergen inn i Syngende kommuner. I tillegg til at sang er en viktig del av vår kultur, kan den også være en vei inn til forståelse og kunnskap om samfunnet, sier rådgiver Ann-Kristin Nordal-Seljestokken i Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling.

Veien videre

Fremover vil det bli opprettet et sangutvalg bestående av lokale ressurspersoner og utnevnt en prosjektleder.