Gå tilbake til:
Du er her:

Markerer opptakten til Musikkorpsenes år

Kulturbyråden bevilger totalt 115.000 kroner til Møhlenpris skolekorps, Eidsvåg skolekorps og Arne Musikforening.

2018 er offisielt utnevnt som Musikkorpsenes år, og som et oppspill til dette overrakk kulturbyråd Julie Andersland onsdag en tidlig julegave til tre av byens korps. Møhlenpris skolekorps og Eidsvåg skolekorps mottar 50.000 kroner hver i tilskudd til innkjøp av instrumenter, mens Arne Musikforening får 15.000 kroner i gave i anledning korpsets 140-årsjubileum.

Reetablerer Møhlenpris skolekorps

En engasjert foreldregruppe i bydelen har tatt initiativ til å reetablere Møhlenpris skolekorps som ble lagt ned i 1988. Foreldrene ønsker å være med å øke aktivitetstilbudet og trivselen i bydelen. Målet er at skolekorpset skal være permanent etablert til skolestart sommeren 2018.

Foreldrene arbeider for at korpset skal være et lavterskeltilbud, og de jobber aktivt med å inkludere minoritetsbarn og flerspråklige. Korpset startes som et janitsjarkorps med både treblåsere, messingblåsere og slagverk, og fra januar 2018 inngår de et samarbeid med Norges Musikkorps Hordaland om korpsklubb i SFO.

Nye Eidsvåg skolekorps

Eidsvåg skoles Musikkorps ble første gang startet i 1954. Etter dalende interesse på 80-tallet og et midlertidig samarbeid med Ulset skolekorps, ble korpset lagt ned tidlig på 2000-tallet. "Nye" Eidsvåg skolekorps ble stiftet i 2014. Per i dag samarbeider korpset med Hellen Skoles Musikkorps, noe de vil fortsette med til korpset er stort nok til å stå på egne ben. Korpset arrangerer gratis musikk- og rytmekurs for å gi barna et fundament før de går inn som aspiranter i skolekorpset.

Jubileumsstøtte til Arne Musikforening

Arne Musikforening er Vestlandets eldste janitsjarkorps, og i 2017 feirer korpset sitt 140-årsjubileum. Korpset har vært en betydelig kulturfaktor i Ytre Arna, og har blant annet arrangert den årlige Ytre Arna-dagen under kulturdagene i bydelen. De er også en engasjert deleier av Kulturhuset Sentrum. Kulturbyråden tildeler korpset 15.000 kroner i jubileumsgave.