Gå tilbake til:
Du er her:

Gi innspill til oppstart av ny kulturarenaplan

Bergen kommune begynner arbeidet med en ny kulturarenaplan, og ønsker innspill til hva planen skal inneholde.

Bergen kommune har den 25. januar 2018 gjennomført oppstarts- og innspillkonferanse for ny kulturarenaplan 2019-2028. Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling starter nå arbeidet med den nye planen, og ønsker i den forbindelse å få innsikt i behov på området og forslag til hva planen skal inneholde.

Innspillsfrist 16. februar

Skriftlige innspill sendes Bergen kommune innen 16. februar. Innspillene sendes til postmottak@bergen.kommune.no eller per post til Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen. Merk med "Innspill til ny kulturarenaplan 2019-2028".