Gå tilbake til:
Du er her:

Disse har fått tilskudd til profesjonell kunst og kultur

Se listen over tilskuddsmottakere i 1. tildelingsrunde 2018.

Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling. Bergen kommune ønsker å bidra til å videreutvikle Bergen som en by for profesjonell kunst- og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Bystyret stiller derfor årlig midler til disposisjon for prosjekt- og driftstilskudd. Det er to årlige søknadsfrister: 1. februar og 1. september.

Institusjoner, organisasjoner, produsenter og kunstnere kan søke om tilskudd til blant annet drift, prosjekter, lokaler, arrangementer og internasjonal utveksling. Tilskuddsordningene omfatter alle kunstarter.

Se liste over tildelinger for de ulike fagfeltene (klikk på lenken for å få opp oversikt i PFD):