Gå tilbake til:
Du er her:

Disse kunstnerne får Berlin-opphold i 2019

Se hvilke kunstnere som er tildelt opphold i Bergen kommunes kunstnerleilighet.

Følgende kunstnere har blitt tildelt opphold i Bergen kommunes gjestekunstnerleilighet i Berlin i 2019:

  • Hildegunn Wærness og Robert Eidevik, film og musikk
  • Maria B. Bokneberg, litteratur/skriftkultur
  • David A. Rios og Sarah Rebecca Jost, billedkunst
  • Maja Kristine Sievers Skanding, kritikk og kulturformidling
  • Vibeke Flesland Havre, scenekunst
  • Tatiana Lozano Prieto, visuell kunst

Om kunstnerleiligheten

Bergen kommune etablerte i 2007 en kunstnerleilighet i Berlin til bruk for kunstnere og kulturarbeidere i Bergen. Intensjonen med den kommunale kunstnerleiligheten er å gi mulighet for fordypning og utvikling i en stimulerende internasjonal sammenheng, samt knytte seg opp til fagmiljøer og nettverk med utgangspunkt i Berlin.

Høyt nivå på søkerne

Totalt er det kommet inn 16 søknader om opphold i Bergen kommunes gjestekunstnerleilighet i Berlin i 2019. Søknadene kommer i hovedsak fra fagfeltene visuell kunst, scenekunst, litteratur/skrivekunst/kritikk og tverrfaglig, og det er en relativ jevn fordeling mellom de ulike fagfeltene. Sett bort i fra en søknad som gjelder et delt opphold mellom en filmskaper og en musiker, så har det ikke kommet inn noen søknader på musikkfeltet i år. Nivået på søkere og søknader er generelt veldig høyt innen de respektive felt, og det har også i denne runden vært hard konkurranse om opphold i leiligheten.

Dette skal kunstnerne gjøre i Berlin

Filmskaper Hildegunn Wærness og musiker Robert Eidevik reiser til Berlin for å jobbe med individuelle prosjekter, men også samarbeide om et felles prosjekt. I tillegg til arbeidsro og fordypning ved et arbeidsopphold i Berlin, er Wærness på jakt etter co-produsenter og potensielle finansierer i Tyskland. Eidevik vil arbeide med sitt soloprosjekt og benytte oppholdet til å hente kunstnerisk inspirasjon, jobbe med egen kompetanseheving og utvikle sitt nettverk i byen.

Maria Bokneberg arbeider med sitt andre romanprosjekt. Bokens handling foregår i Europa og tar for seg tema som savn, sorg, traumer og grenser. Oppholdet i Berlin vil benyttes til å fokusere på denne romanen, være i kontakt med andre skrivende og få inspirasjon om steder romanen beskriver.

David Rios vil benytte oppholdet til å videreutvikle prosjektet Borders, Boundaries, Limits, som ble vist på Kunstgarasjen i vinter. Rios ønsker å bruke Tempelhofer Feld i Berlin som forskningsobjekt og analysere plassen gjennom metodologien til dette prosjektet. Sarah Jost jobber primært med skulptur og installasjon, samt tekst, tegning og video. Hun ønsker å benytte oppholdet til å gjøre et prosjekt også med utgangspunkt i Tempelhofer Feld, hvor hun deltok på en workshop i 2014.

Maja Skanding reiser til Berlin for å gjøre research til prosjektet "Den levende kritikken", som starter opp høsten 2018. Prosjektet er et samarbeid med Annabel Guaita, fokuserer på den verbale siden ved musikkformidling og den utøvende siden ved musikk-kritikken.

Tatiana Lozano driver det kunstnerstyrte visningsrommet Palmera og vil benytte oppholdet i Berlin til å gjøre seg kjent med byens kunstnerstyrte visningssteder og kunstscene, og gjøre studiobesøk hos kunstnere. Hun vil undersøke ulike driftsmodeller og kuratoriske plattformer for kunstnerstyrte visningssteder, med formål å trekke paralleller til - og videreutvikle - Palmera.