Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturvernprisen til Fortidsminneforeningen

Bergen kommunes kulturvernpris 2018 tildeles Fortidsminneforeningen i Hordaland, som blant annet forvalter Stranges Stiftelse og Nonneseter klosterruin.

- En landsomfattende frivillig organisasjon som arbeider for å ta vare på verneverdige kulturminner, særlig bygninger og bygningsmiljøer.

- Foreningen engasjerer seg sterkt i kompetanseoppbygging innen bygningsvern og som høringsinstans i plansaker som utfordrer verneinteresser.

- Fortidsminneforeningen Hordaland avdeling, med røtter tilbake til 1871, har i dag drøyt 600 medlemmer, hvorav cirka 450 fra Bergen.

- Gir en rekke kulturelle tilbud av generell karakter, som konserter, foredrag og bydelsvandringer.

Bergen kommunes kulturvernpris er på 50.000 kroner og deles ut til organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en særskilt innsats for å samle, bevare eller formidle bergensk kulturhistorie.

- I år går prisen til Fortidminneforeningen Hordaland avdeling - en virkelig verdig mottaker. Vi setter pris på deres store innsats og engasjement. Dugnadsånden er helt sentral dersom Bergen skal kunne opprettholde og utvikle et inkluderende og vitalt kulturliv, sa kulturbyråd Julie Andersland under utdelingen i Stranges Stiftelse mandag.

Fortidsminneforeningen er Europas eldste aktive forening for kulturvern. Avdelingen i Hordaland forvalter totalt syv eiendommer i fylket og eier også Villa Lysøen som i dag ligger under KODE Kunstmuseer og komponisthjem.

I Bergen ivaretar foreningen to eiendommer; Stranges Stiftelse, fattighuset fra 1751 på Klosteret, og Nonneseter klosterruin. Sistnevnte består av to bygningselementer; Nonneseter Tårnfot og Nonneseter kapell. Tårnfoten er oppført cirka år 1130 og er den eldste stående bygning i Bergen.

Foreningen mottar kommunens kulturvernpris samme år som Riksantikvaren har bevilget 1,8 millioner til rehabilitering av Nonneseter klosterruin.