Gå tilbake til:
Du er her:

Delte ut priser og stipend til kulturlivet

Bergen kommune delte onsdag ut 3,5 millioner kroner til byens profesjonelle kunst- og kulturliv.

Totalt 72 stipend, tre priser og en utmerkelse ble tildelt kunstnere, kulturarbeidere og unge talenter i Festsalen på KODE 1 onsdag ettermiddag. Av disse var 27 etableringsstipend, 30 kulturstipend, 10 talentstipend og 5 arbeidsstipend.

Se alle stipend- og prismottakerne i vedleggene.

Kulturell støttespiller

Utmerkelsen «Kulturell støttespiller» deles ut for første gang i 2018. Prisen synliggjør og anerkjenner arbeidet til en enkeltperson som har utmerket seg med sin støtte til byens kulturliv.

Utmerkelsen gikk til Espen Galtung Døsvig for hans sterke engasjement for flere kunstfelt, og for hans mange roller i kulturbyens organisasjoner og institusjoner. Han mottok et spesiallaget trykk av Bergenskunstner Håkon Holm-Olsen og designer Geir Goosen.

Årets kunstner

Den høythengende kunstnerprisen på 100.000 kroner gis til en kunstner som har gjort en fremragende innsats i Bergens kulturliv, særlig innen nyskapende kunst.

Årets kunstnerpris gikk til Cecilie Løveid. Hun fikk prisen for sitt kunstneriske virke som forfatter, poet og dramatiker, og for sin betydning for litteraturmiljøet i Bergen de senere årene.

- Cecilie Løveid er en av vår tids mest særegne, utfordrende og nyskapende stemmer. Hennes forfatterskap er svært rikt, og omfatter i underkant av 40 titler innen de fleste sjangre, sa kulturbyråd Julie Andersland da hun delte ut prisen.

Kulturprisen

Bergen kommunes kulturpris tildeles en person eller gruppe som har virket til et vesentlig løft for kulturlivet i Bergen. Årets kulturpris på 50.000 kroner gikk til filmprodusent Maria Ekerhovd.

Ekerhovd får prisen for sin langvarige og viktige innsats for å løfte, vitalisere og synliggjøre det profesjonelle filmproduksjonsmiljøet i Bergen.

Talentprisen

Bergen kommunes talentpris på 15.000 kroner gikk i år til artistmanager og kulturprodusent Andres Dahl. Han driver selskapet Paperclip fra kontorer på USF Verftet, et managementbyrå som satser utelukkende på elektronisk musikk.

- Dahl har tross sin unge alder, 25 år, tilegnet seg imponerende erfaring. Han har beviselig en enorm arbeidskapasitet og viser samtidig en formidabel evne til å knytte til seg artister og ressurspersoner i artistens støtteapparat, heter det i begrunnelsen.

Arbeidsstipend

Arbeidsstipendene, som hver er på 225.000 kroner, skal gi særlig kvalifiserte kunstnere anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode. Bergen kommune er den eneste kommunen i landet som deler ut flere arbeidsstipend. I år er første gang det deles ut et arbeidsstipend til en kritiker. Stipendet markerer kommunens nye satsing på kritikkfeltet.

Årets mottakere av arbeidsstipend er:

  • Visuell kunst: Fredrik Rysjedal
  • Musikk: Alwynne Pritchard
  • Scenkunst: Silje Grimstad
  • Film: Stian Indrevoll
  • Kritiker (litteratur): Carina Elisabeth Beddari