Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskudd til museer, historie og kystkultur

Se hvem som har fått tilskudd til museumsutvikling og til museer, historie og kystkultur i 2. tildelingsrunde 2018.

Følgende har fått tildeling:

Tilskudd til museumsutviklingsprosjekter

Fem søkere er i 2. tildelingsrunde innvilget til sammen 350 000 kroner. Midlene skal gå til museumsutvikling med forankring i ABM-planen og skal gå til fornying, nettbasert samarbeid og publikumsutvikling.

  • Museum Vest. Midthuset på Bryggen. Kr 50 000.- til fornying
  • Museum Vest. Film- og bildedokumentasjon av Finnegården. Kr 69 000.- til publikumsutvikling
  • Bymuseet i Bergen. Fotomateriale ved Gamle Bergen Museum, innredning og flytting til felles kjølemagasin. Kr 110 000.- til fornying
  • Bymuseet i Bergen. Den nådeløse målgruppen mellom 15-17. Kr 100 000.- til fornying og publikumsutvikling
  • Bergens Sjøfartsmuseum. Et annerledes undervisningsopplegg om migrasjon. Kr 21 000.- til fornying og publikumsutvikling

Tilskudd til museer, historie og kystkultur

Fem søkere er i 2. tildelingsrunde tildelt 161.500 kroner.

  • Bergen Døvesenter. Scanning av protokoller. Kr 3000,-
  • Asbjørn Krogenæs Bøe. Historiebøker lokalt. Kr 28.500,-
  • Stiftelsen D/S Stord I. Bergen Heritage Tour. Kr. 30.000,-
  • Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug. Diverse kulturhistoriske prosjekter. Kr 50.000,-
  • Memoar. Memoarkonferansen 2019. Kr 50.000,-