Gå tilbake til:
Du er her:

Inviterer til seminar om kunstformidling til barn og unge

Byråd for klima, kultur og næring inviterer til oppstartsseminar for arbeidet med ny kunstformidlingsplan for barn og unge, torsdag 29. november.

Gjennom å belyse spørsmål som: hva er kunstformidling for barn og unge? hva er beste praksis? hvilken plass har barn og unge i kunstkritikken og diskursen rundt kunstfeltet?, ønsker byråden å danne grunnlaget for arbeidet med en plan som vil legge til rette for at barn og unge skal ha tilgang på gode kunstmøter i Bergens profesjonelle kunstliv.

Vi inviterer derfor aktører fra kunstfeltet, både institusjoner, enkeltaktører og grupperinger til å delta på seminaret. Seminaret er gratis og det blir servert lunsj.

Påmelding innen 23. november

Gå til påmeldingsskjema

Tid og sted

Dato: Torsdag 29. november 2018

Tid: Kl 09:00-15:00

Sted: U-rommet på Bergen Offentlige Bibliotek

Program

09:00 Velkommen v/ byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland

09:15 Barn og unges plass i kunsten – et historisk blikk v/Gunnar Danbolt

09:45 Hvem snakker om kunst for det unge publikummet v/Maren Ørstavik, redaktør for Periskop

10:15 Pause

10:35 Møtet mellom kunst og barn og unge – en samtale mellom utøvere og institusjoner. I panelet: Ruth Lillegraven, forfatter, Christine Sandtorv, artist, Ingeborg Ekeland, formidlingsleder ved Harmonien, Helga Anspach, formidler ved KODE. Samtaleleder: Mayra Elena Henriquez

11:15 Barn og unge som publikum – nye perspektiver på formidling v/Venke Sortland

11:45 Lunsj

12:30 Læring i og gjennom kunst – ytringsfrihet og dannelse v/Ole Hamre, Fargespill

13:00 Kompetanse for det 21. århundret v/ Trine Samuelsberg, kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett

13:30 Pause

13:40 Medskaping, medvirkning og eierskap I v/Elise Olsen Storesund, Ny Musikk Bergen

13:55 Medskaping, medvirkning og eierskap II v/Vibeke Flesland Havre

14:10 Refleksjoner og innspill fra salen

14:55 Avslutning

Kontaktinfo

Dersom du ønsker å holde et kort innlegg (maks 3 minutter) på slutten av dagen, kan du melde dette til rådgiver Anlaug Ersland, anlaug.ersland@bergen.kommune.no, innen 23. november.

Har du spørsmål til programmet eller ønsker mer informasjon om planarbeidet, ta kontakt med Anlaug Ersland på nevnte e-postadresse.