Gå tilbake til:
Du er her:

Tildeling av midler til drift og prosjekt - voksenkor, -korps og orkester

Se hvem som har fått midler ved tildelingen i 2019.

I Bergen kommunes budsjett for 2019 er det avsatt kr 1 572 500,- til drift av voksenkor, korps og orkester. Kr 200 000,- av totalsummen er avsatt til en tilskuddsordning for åpne prosjektmidler.

Det kom inn 88 søknader om driftstilskudd og 24 søknader om åpne prosjektmidler.

Det er bevilget kr 256 000,- til 22 korps, kr 23 000,- til fire orkester,

kr 493 500,- til 40 kor, kr 200 000,- til to elitekor og kr 400 000,- til fire elitekorps. I tillegg er det bevilget kr 200 000,- til åpne prosjektmidler.

Elitekor og elitekorps

I Bergen er det en rekke kor og korps som holder et svært høyt nivå, både faglig og kunstnerisk sett. Disse utmerker seg med gode prestasjoner, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Felles for dem alle er at det investeres mye ressurser, i form av øving, prosjekter og egeninnsats, samt midler for å nå kunstnerisk høye målsetninger.

Følgende kor og korps har fått elitetilskudd i 2019:

Ole Bull Kammerkor 100 000,- (ny 2019)
Volve Vokal 100 000,-
Bjørsvik Brass 100 000,-
Dragefjellets Musikkorps 100 000,-
Krohnengen Brass Band 100 000,-
Tertnes Brass 100 000,-

Følgende kor har fått tilskudd:

Alt for Damene 5 000,-
Arne Sangforening 8 000,-
Benedictinerne 5 000,-
Bergen Kammerkor 10 000,-
Bergen Mannskor 10 000,-
Bergen Nord Kammerkor 10 000,-
Bergen Operakor 70 000,-
Bergen Vocalis 8 000,-
Bergenhus Entusiastkor 8 000,-
Bjørgvin Vokal 8 000,-
Cantabo 10 000,-
Colla Voce 8 000,-
Damekoret Korall 15 000,-
Damekoret Toneveld 5 000,-
Dragefjellets damekor 8 000,-
Fana Mannskor 10 000,-
Fanakoret 5 000,-
Fyllingsdalskoret 10 500,-
Haukeland Songlag 8 000,-
Kammerkoret GNEIS 30 000,-
Koret JadaZZ 5 000,-
Korinor 8 000,-
Kor i Sentrum (tidl. BT-koret) 5 000,-
Kor-Ness 5 000,-
KOR-tidi 5 000,-
Laksevåg Blandet Kor 8 000,-
Loddefjord Sangforening 8 000,-
Mannskoret Arme Riddere 5 000,-
Paradur damekor 5 000,-
Postens Damekor Bergen 5 000,-
Safir Blandet Kor 8 000,-
Sapfonia 9 000,-
Sola Fide 10 000,-
STEMMER 20 000,-
SydVestkoret 20 000,-
Søreide Songlag 8 000,-
Tertneskoret 8 000,-
Trengereidkoret 5 000,-
Vokalensemblet Multa Paucis 50 000,-
Vokalensemblet Skrik 45 000,-

Følgende korps har fått tilskudd:

Alvøens Musikkforening 30 000,-
Bergen Brandkorps Musikkorps 10 000,-
Bergen Brass Band 15 000,-
Bergen Embouchure Ensemble 5 000,-
B3 Bergen Treblåserensemble 9 000,-
Bergen Music Corps 5 000,-
BOST Bønes Brass 5 000,-
Direksjonsmusikken 8 000,-
Flesland Musikklag 25 000,-
Fortunens Musikkorps Bergen 8 000,-
Haukås Musikklag 10 000,-
Jernbanens Musikkorps Bergen 10 000,-
Laksevåg Musikkforening 15 000,-
Lungegaardens Musikkorps 20 000,-
Lyshornet Brass 10 000,-
Nybø Brass 8 000,-
Salhus Musikklag 8 000,-
Sandvikens Ungdomskorps 15 000,-
Tertnes Amatørkorps 20 000,-
Trengereid Musikklag 5 000,-
Åsane Musikklag 10 000,-

Følgende orkester har fått tilskudd:

Bergen Turnforenings Orkester 5 000,-
Fana Kammerorkester 5 000,-
Løen Storband 8 000,-
Åsalåten Toraderlag 5 000,-

Åpne prosjektmidler til voksenkor, korps og orkester:

B3 – Bergen Treblåserensemble mottar kr 10 000,- for å delta på det 6. internasjonale treblåssymposiumet i Riga. Ensemblet spiller avslutningskonserten for festivalen.

Bergenhus Entusiastkor mottar kr 10 000,- til to konserter på Cornerteatret.

Bergen Shantykor mottar kr 25 000,- til forestillingen «På nye eventyr med Bergen Shantykor» på Ole Bull scene.

Eikanger-Bjørsvik Musikklag mottar kr 40 000,- til deltakelse i EM for brassband i Montreux, Sveits.

Eikanger- Bjørsvik musikklag mottar kr 15 000,- til 70-års jubileumskonsert i Grieghallen.

Fortunens Musikkorps Bergen mottar kr 15 000,- til prosjektet «Sommerspill».

Kammerkoret Stemmer mottar kr 5 000,- til turne i Italia.

Ole Bull Kammerkor mottar kr 15 000,- til deltakelse i 67th International Choral Competition Polifonico Guido d'Arezzo.

Sangkoret Lyderhorn mottar kr 20 000,- til forestillingen «Ser alt du er».

Sapfonia Bergen mottar kr 10 000,- til musikalprosjektet «Sapfonia – helt ute» på Cornerteatret.

Skjold Nesttun Janitsjar mottar kr 15 000,- til 30 års jubileumskonsert på Fana kulturhus.

Songhopurinn i Bergen – Den Islandske sanggruppen i Bergen mottar kr 5 000,- til deltakelse på det felleseuropeiske sangstevnet for Islandske kor og sanggrupper i Gøteborg.

Vokalensemblet Multa Paucis mottar kr 15 000,- til prosjektet «Folkemusikk 2019». Midlene skal brukes til innspilling og tilgjengeliggjøring av repertoaret.