Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturvernprisen til Espeland fangeleir

Stiftelsen Espeland fangeleir er tildelt Bergen kommunes kulturvernpris for 2019.

Stiftelsen får prisen for sin iherdige innsats både med å ta vare på de historiske bygningene, utvikle utstillinger og opplæringsprosjekter, samt arbeidet for å videreutvikle stedet til et kompetansesenter for menneskerettigheter og fredsarbeid.

- Det er inspirerende og motiverende å motta denne prisen. For de frivillige som bruker av sin fritid og legger ned mange timer her i Espeland fangeleir, er dette en viktig anerkjennelse, sier styreleder i stiftelsen, Ole Johan Hauge.

Kulturvernprisen er på 50.000 kroner og deles ut årlig til en person, lag eller organisasjon, gruppe eller forening som har gjort en innsats på kulturvernområdet.

Om fangeleiren

Espeland fangeleir er det eneste gjenværende, helhetlige anlegget av nazistenes flere hundre fangeleirer i Norge under 2. verdenskrig, og antakelig også den best bevarte i hele Europa.

Etter krigens slutt satt norske landssvikere fengslet i komplekset, men fra 1948 ble samtlige tyske krigsforbrytere med langtidsdommer internert i leiren. I 1952 ble anlegget en del av «den kalde krigen» da Sivilforsvaret overtok. I november 2014 ble leiren fredet, og i januar 2015 kom den i Stiftelsen Espeland fangeleirs eie. Deler av anlegget fungerer i dag som museum.

Om stiftelsen

Stiftelsen Espeland fangeleir har sitt hovedfokus på holdningsskapende arbeid overfor barn og ungdom. I løpet av de siste fire årene er det lagt ned en betydelig dugnadsinnsats fra de frivillige i stiftelsen for å ta vare på bygningsmassen, få opp vakttårn, piggtrådgjerde og port, samt å utvikle utstillinger i flere av byggene på eiendommen. De har også forpliktet seg til å bygge opp et kompetansesenter rettet mot menneskerettigheter og fredsarbeid. Kurssenteret er tenkt å bli et nasjonalt tilbud.