Gå tilbake til:
Du er her:

Tilskudd til lokal kulturaktivitet

Se listen over tilskuddsmottakere fra og med 16. mai til og med 30. september 2019.

Støtteordningen retter seg mot alle organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver aktiviteter innenfor amatørkulturfeltet i Bergen kommune.

I denne perioden har 84 organisasjoner fått til sammen 1.290.400,- kroner i støtte gjennom tilskuddsordningen. Det er fortsatt midler igjen på ordningen for inneværende år.

Se tilskuddslisten fordelt på bydel (PDF)