Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Kunst og kultur skal være en drivkraft for bysamfunnet, og Bergen skal være en ledende norsk kulturby.

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring - Fagavdeling kunst og kultur er byrådets rådgiver og utførende administrasjon på kulturfeltet. avdelingen har kommunale oppgaver tilsvarende kulturdepartementet i staten:

  • Avdelingen har et overordnet ansvar for utarbeidelse og oppfølgning av fagplaner innen kulturfeltet. Disse er premisser for kulturarbeid og tilskudd i Bergen kommune.
    se planer og rapporter.
  • Avdelingen koordinerer Bergen kommunes kunst- og kulturengasjement, og bidrar til at denne blir sektorovergripende.
  • Avdelingen saksbehandler tilskudd til kunst og kultur.
  • Avdelingen legger til rette for og bidrar til videreutvikling, samarbeid og nettverk innen kunst- og kulturfeltene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Avdelingen har overordnet ansvar for kommunal deltakelse i og initiering av større evenementer i Bergen.