Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Kunst og kultur skal være en drivkraft for bysamfunnet, og Bergen skal være en ledende norsk kulturby.

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring - Fagavdeling kunst og kulturutvikling er byrådets rådgiver og utførende administrasjon på kulturfeltet. Fagavdelingen erstatter fra 1. august 2017 Seksjon for kunst og kultur.

Oppgaver

Avdelingen har kommunale oppgaver tilsvarende kulturdepartementet i staten:

  • Avdelingen har et overordnet ansvar for utarbeidelse og oppfølgning av fagplaner innen kulturfeltet. Disse er premisser for kulturarbeid og tilskudd i Bergen kommune. Se planer og rapporter
  • Avdelingen koordinerer Bergen kommunes kunst- og kulturengasjement, og bidrar til at denne blir sektorovergripende.
  • Avdelingen saksbehandler tilskudd til kunst og kultur.
  • Avdelingen legger til rette for og bidrar til videreutvikling, samarbeid og nettverk innen kunst- og kulturfeltene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Avdelingen har overordnet ansvar for kommunal deltakelse i og initiering av større evenementer i Bergen.

Team

Fagavdeling for kunst og kulturutvikling består av tre team:

Team for muséer, kulturvern, samlinger og kulturbygg
Teamleder Anita Solbakken, tlf. 55 56 99 14 / 48 24 39 94

Team for amatørkultur og frivillighet
Teamkoordinator: Sølvi Litleskare, tlf. 55 56 99 55

Team for kunst og kulturnæring
Teamkoordinator: Synnøve Marie Vik, tlf. 55 56 58 75