Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Kunst og kultur skal være en drivkraft for bysamfunnet, og Bergen skal være en ledende norsk kulturby.

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring - Fagavdeling kunst og kulturutvikling er byrådets rådgiver og utførende administrasjon på kulturfeltet. Fagavdelingen erstatter fra 1. august 2017 Seksjon for kunst og kultur og Seksjon for Arkiv, bibliotek og museer.

Oppgaver

Avdelingen har kommunale oppgaver tilsvarende kulturdepartementet i staten:

  • Avdelingen har et overordnet ansvar for utarbeidelse og oppfølgning av fagplaner innen kulturfeltet. Disse er premisser for kulturarbeid og tilskudd i Bergen kommune. Se planer og rapporter
  • Avdelingen koordinerer Bergen kommunes kunst- og kulturengasjement, og bidrar til at denne blir sektorovergripende.
  • Avdelingen saksbehandler alle tilskudd til kunst og kultur.
  • Avdelingen legger til rette for og bidrar til videreutvikling, samarbeid og nettverk innen kunst- og kulturfeltene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Avdelingen har overordnet ansvar for kommunal deltakelse i og initiering av større evenementer i Bergen.

Team

Fagavdeling for kunst og kulturutvikling består av tre team:

Team for muséer, kulturvern, samlinger og kulturbygg
Teamleder Anita Solbakken, tlf. 55 56 99 14 / 48 24 39 94
E-post: anita.solbakken@bergen.kommune.no

Team for amatørkultur og frivillighet
Teamkoordinator: Sølvi Litleskare, tlf. 55 56 99 55
E-post: solvi.litleskare@bergen.kommune.no

Team for kunst og kulturnæring
Teamkoordinator: Synnøve Marie Vik, tlf. 55 56 58 75
E-post: synnove.vik@bergen.kommune.no