Gå tilbake til:
Du er her:

Invitasjon til prekvalifisering - Kunst til Bergen rådhus

Bergen kommune skal gjennomføre en større ombygging og rehabilitering av Bergen rådhus, og søker profesjonelle kunstnere til lukket konkurranse og direkte oppdrag.

Rådhuset i Bergen stod ferdig i 1974. Bygget er tegnet av Erling Viksjø og har en markert og ikonisk posisjon innenfor byens gamle og velbevart administrasjons- og justissentrum. Bygningen er med på å gi Bergen identitet, den er et viktig symbol for den politiske og administrative makten, og den er et sterkt uttrykk for lokaldemokratiet.

Rehabilitering og ombygging

Det er blitt konstatert skader som gjør at bygget i dag er fraflyttet. Fasaden trenger en større rehabilitering. Samtidig vil det bli gjort en indre ombygging der celle-kontorer blir erstattet av åpne kontorløsninger med aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Inngangsparti og møterom vil bli bygget om. Her er målet å tilrettelegge for mer åpenhet, mer bruk og å gi besøkende bedre tilknytning til bygget. En vil få to nye inngangsmuligheter. En mot plassen foran Gulating og en på sørsiden mot Rådhusplassen. Byggearbeidet er planlagt med oppstart sommeren 2019 og ferdigstillelse mot slutten av 2020.

Overordnet mål og aktuelle steder for kunsten

Utvalgets mål for kunsten er at den skal være av høy kvalitet og forholde seg aktivt til Bergen og Bergen rådhus som sted og institusjon. Det søkes samtidskunst som er åpen, inviterende, samfunnsengasjert og har selvstendighet som kunstnerisk ytring. En ser ikke etter objekter for beundring, men etter kunst som kan bidra til å aktivisere stedene der den inngår: skape rom, engasjement og samtaler.

Et hovedprosjekt i kunstplanen blir Rådhusplassen. I og med det nye inngangspartiet kan denne få en mer sentral rolle. Kunsten kan her innta et rom som tillater et selvstendig uttrykk og bidra til å aktivere stedet. I tillegg til de som går inn på plassen, vil arbeidet kunne kommunisere med de som kommer og går fra rådhuset, ha synlighet fra Kaigaten og fra kantina, og bli sett ovenfra av de som er innendørs. En utfordring og mulighet for kunstprosjektet er at det må medtenke et planlagt luftinntak sentralt på plassen. Prosjektet kan utvides til å inkludere bearbeiding av grunnflater på vest- og nordsiden av bygget.

Et delprosjekt tenkes til 1. og 14. etasje av trappetårnet mot vest. Dette vil ha god synlighet både ut mot byen og fra innsiden. Det vil kunne oppleves både på avstand og nært på.

Ellers ser utvalget etter veggbasert kunst til møterom, digitale prosjekter og en kunstner som i samarbeid med arkitektene bidrar til utforming av foliering til indre glassoverflater.

Om prosjektet

Totalbudsjett for kunstprosjektene er 3,5 millioner. Dette inkluderer administrasjon og utgifter i forbindelse med rehabilitering og gjenmontering av eksisterende kunst i rådhuset.

Kunstutvalget vil på bakgrunn av innleverte søknader invitere til lukket konkurranse og/eller direkte oppdrag. I tillegg til utlysning har kunstutvalget anledning til å invitere kunstnere direkte til oppdrag og konkurranse. Utvalgte kunstnere vil bli invitert på befaring før oppstart av arbeidet med utkast.

Om innsending

Til prekvalifiseringen ønsker kunstutvalget ikke konkrete ideer eller skisser av mulige kunstneriske løsninger. I denne omgangen er det kun en presentasjon av interesserte kunstnere utvalget ønsker å få tilsendt.

Interesserte kan sende én samlet PDF-fil med:

• kort begrunnelse for interesse og oppgaveforståelse

• dokumentasjon av tidligere arbeid og relevante prosjekt

• CV med kontaktinformasjon og evt. lenker til hjemmeside.

• kunstnerens navn/gruppe skal fremgå av filnavnet: etternavn_fornavn.pdf

Materialet skal være på maksimum 10 A4 sider, alt inkludert.

Maks størrelse på PDF er 10Mb.

Søknadsfrist:

Frist for innsending av materiale: 20. juni, 2019

Pdf-fil (maks 10Mb) sendes via mail til bergenradhus@gmail.com

Kontaktinfo

For mer informasjon se Kunstplanens del 1 og vedlagte tegninger

Spørsmål kan rettes til kunstkonsulent Arne Rygg via bergenradhus@gmail.com