Gå tilbake til:
Du er her:

Utsmykningsprosjekter

Kunst til Damsgård skole

Juryen for kunstprosjektet ved nye Damsgård skole har nå bestemt at kunstner Stefan Christiansen blir invitert til å realisere sin skulptur Snurrig, som skal stå ved skolens nordøstre hjørne.

(08.09.2017)

Bergen i nytt lys - Skulpturløype rundt Store Lungegårdsvann åpnet.

21. november 2016 åpnet byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland et nytt belysningsanlegg på teglsteinsskulpturen "Bergen" av Per Kirkeby.Kunstverket markerer inngangen til byens nye Skulpturløype rundt Store Lungegårdsvann

(18.11.2016)

Kunstverk avduket på Minde skole

Fredag 19. august ble kunstverk av Martin Woll Godal avduket på Minde skole. Skulpturen er finansiert av Bergen kommunes Fond til kunstnerisk utsmykning.

(22.08.2016)

Ulsmåg skole

Den nye skolen på Ulsmåg ble offisielt åpnet 20. oktober 2015 av statsminister Erna Solberg. To store kunstverk er oppført, ett inne og ett ute.

(22.01.2016)

Utsmykning ADO arena og Amalie Skram videregående skole

ADO arena og Amalie Skram videregående skole stod ferdig høsten 2014, og flere av kunstverkene er integrert i bygget.

(17.12.2014)

Hellen skole

På Hellen skole er kunstverket "Skogen stend, mens han skifter sine tre" av Kyrre Bjørkås og Rune Andreassen oppført i forbindelse med utbygging av skolen.

(13.11.2014)

Kunst til Skanseparken - presentasjon av vinnerprosjekt

Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykning har gitt penger til et kunstprosjekt i forbindelse med Skansedammen parkeringsanlegg. Etter en konkurranse mellom 3 kunstnere ifjor, vant Suvi Nieminen oppdraget med prosjektet "Utsikt".

(19.08.2014)

Ny-Krohnborg - Senter for oppvekst, kultur og idrett

Utsmykkingen av Ny-Krohnborg er utført av kunstnerne Turid Uldal, Gita S. Norheim og Tina Aamodt.

(19.04.2013)

Ådnamarka skole

Ved Ådnamarka skole har to kunstnere utført to ulike kunstverk i forbindelse med utbygging av skolen som ble fullført i 2012.

(12.11.2012)

Kunst langs Bybanen

I 2008 ble det vedtatt at Fondet til kunstnerisk utsmykking skulle iverksette et kunstprogram i forbindelse med utbygging av Bybanen.

(12.11.2012)

Bergen offentlige bibliotek

Kunstprosjektet Syn(se)lig av Anne Skaansar ble oppført i forbindelse med den siste utbyggingen ved Bergen offentlige bibliotek og ble fullført i begynnelsen av 2011.

(14.11.2012)