Gå tilbake til:
Du er her:

Skal bruke 1 prosent av byggebudsjettet til kunst

Bergen kommune vil bruke én prosent av byggekostnader ved nybygg og totalrehabilitering av eksisterende bygg til kunstnerisk utsmykking.

Det bestemte bystyret da budsjettet for 2018 ble vedtatt 19. desember. Beløpet begrenses oppad til 3 millioner kroner ved nybygg og større rehabiliteringsprosjekter, samtidig som det kan gjøres unntak fra begrensningen ved større prosjekter.

- Kulturbyen Bergen skal ha en tydelig, innovativ og eksperimenterende satsing på kunst i offentlig rom. Det gir økte arbeidsmuligheter i feltet for utøvende kunstnere, kuratorer og for kunstfaglige prosjektledere i utsmykkingsprosjekter, og det bidrar til økt synlighet av kunst i bybildet, sier kulturbyråd Julie Andersland.

Utsmykningsprosjektene ledes av Byrådsavdeling for klima, kultur og næring i dialog med kommunens fond for kunstnerisk utsmykning og i tråd med KOROs standardføringer for kunst i offentlige rom.

I mindre rehabiliteringsprosjekter avklares det fra gang til gang om det skal avsettes midler til kunstnerisk utsmykning, ut over det som allerede finnes og som kan gjenbrukes i prosjektet.

Tilskuddsordning for utstillingshonorar

Et annet virkemiddel for å bedre kunstnernes økonomi, er en ny tilskuddsordning for utstillingshonorar. Tilskuddsordningen retter seg mot institusjoner og visningssteder, og tar form av en forsterkningsordning. Tilskuddet skal gå uavkortet til utstillingshonorar og skal ikke benyttes til produksjonsstøtte. Forsterkningen skal i sin helhet tilfalle kunstneren.

Hovedformålet er å styrke kunstnerøkonomien, gjennom å sikre kunstnerne betaling for arbeidet de gjør, og ansvarliggjøre kunstinstitusjonene til å honorere kunstneres arbeid.

- Bergen kommune ønsker med dette å bidra til å videreutvikle Bergen som en attraktiv by for profesjonelle kunstnere innen visuell kunst, sier Andersland.