Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Google Maps - Besøksadresse: Neumanns gate 1 Google Maps - Besøksadresse: Neumanns gate 1
Besøksadresse:
Neumanns gate 1
Vis større kart
E-post:
kulturbergen.kommune.no
Besøksadresse:
Neumanns gate 1
Postadresse:
Pb. 7700, Bergen
5020 BERGEN

Leder

Øyvor Johnson

Ansatte

Clausen, Camilla Liby

Spesialrådgiver
Scenekunst, film og kulturnæring
Telefon:
40809149
E-post:
CamillaLiby.Clausenbergen.kommune.no

Jenssen, Ann Christin

Rådgiver
Bergens kulturelle spaserstokk, planarbeid og tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming.
Telefon:
40818151
E-post:
Ann.Jenssenbergen.kommune.no

Kornerud, Linn Helen

Rådgiver
Litteratur, kritikk og teoriutvikling, arrangørstøtte, ordningene Åpne dører og Ymse kultur.
Telefon:
40818962
E-post:
Linn.Kornerudbergen.kommune.no

Lavik, Solveig Ø.

Rådgiver
Kulturbygg, Den Kulturelle Skolesekken, tilskuddsordningene Spillemidler til lokale kulturbygg, og Tilskudd til makerspaces/folkeverksteder,
Telefon:
40819803
E-post:
Solveig.Lavikbergen.kommune.no

Litleskare, Sølvi

Spesialrådgiver
Frivillig kulturaktivitet for voksne, lokal kulturaktivitet, amatørkulturplan og nye programmer.
Telefon:
41048007
E-post:
Solvi.Litleskarebergen.kommune.no

Nedreås, Trine Lise

Spesialrådgiver
Kunst i offentlige rom.
Telefon:
45392520
E-post:
TrineLise.Nedreasbergen.kommune.no

Reisæter, Elin

Rådgiver
Kunst i offentlige rom. Kunstregistrering
Telefon:
97597256
E-post:
Elin.Reisaeterbergen.kommune.no

Saatvedt, Toril S. Mjelva

Rådgiver
Frivillig kulturvern, kystkultur og fartøyvern. Tilskudd til museer, historie, kystkultur.
Telefon:
40809145
E-post:
TorilS.Mjelva.Saatvedtbergen.kommune.no

Sætre, Sindre

Spesialrådgiver
Musikk, internasjonale ordninger, gjestekunstnerleilighet i Berlin.
Telefon:
95853743
E-post:
Sindre.Saetrebergen.kommune.no

Valestrand, Hilde Jorun

Rådgiver
Lokal kulturaktivitet for barn og unge, barnekor, korps, buekorps, byomfattende ungdomsprosjekt, internasjonal kulturutveksling for ungdom.
Telefon:
40818961
E-post:
Hilde.Valestrandbergen.kommune.no

Vik, Synnøve Marie

Spesialrådgiver
Visuell kunst, tverrestetisk kunst og tverrfaglige arenaer, elektronisk kunst, graffiti og gatekunst, stipender.
Telefon:
97144741
E-post:
Synnove.Vikbergen.kommune.no

Westerås, Sissel

Førstekonsulent I
Administrativt arbeid, HR, økonomi
Telefon:
94534283
E-post:
Sissel.Westerasbergen.kommune.no