Gå tilbake til:
Du er her:

Om Fagavdeling for kunst og kulturutvikling

Fagavdeling for kunst og kulturutvikling er byrådets rådgiver og utførende administrasjon på kulturfeltet.

Kunst og kultur skal være en drivkraft for bysamfunnet, og Bergen har som mål å være Nordens mest nyskapende kulturby. Vi jobber for at Bergen skal ha et mangfoldig kulturtilbud av høy kvalitet som alle kan delta i.

Våre ansvarsområder

Fagavdeling for kunst og kulturutvikling har kommunale oppgaver tilsvarende kulturdepartementet i staten:

  • Avdelingen har et overordnet ansvar for utarbeidelse og oppfølgning av fagplaner innen kulturfeltet. Disse er premisser for kulturarbeid og tilskudd i Bergen kommune. Se planer og rapporter på plansiden.
  • Avdelingen koordinerer Bergen kommunes kunst- og kulturengasjement, og bidrar til at denne blir sektorovergripende.
  • Avdelingen saksbehandler alle tilskudd til kunst og kultur.
  • Avdelingen legger til rette for og bidrar til videreutvikling, samarbeid og nettverk innen kunst- og kulturfeltene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vår organisering

Fagavdeling for kunst og kulturutvikling er en del av Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling, og er ledet av direktør Øyvor Johnson.

Avdelingen består av tre team:

Team for muséer, kulturvern, samlinger og kulturbygg

Har kontakt med og oppfølging av konsoliderte museer og nyetableringer, frivillig kulturvern, lokalhistorie og samlinger i frivillig regi. Videre har teamet oppfølgingsansvar for kommunale kulturbyggprosjekter, tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg og spillemidler.

Team for amatørkultur og frivillighet

Har ansvar for overordnet planarbeid, utvikling og nettverksarbeid på amatørkulturområdet og på frivilligfeltet generelt. Teamet har ansvar for kommunens tilskuddsordninger som er rettet mot amatørkulturlivet i Bergen.

Team for kunst og kulturnæring

Har kontakt med og oppfølging av byens profesjonelle kunstfelt innen alle fagfelt, både det institusjonelle og det frie feltet, og inkludert kulturnæringene. Teamet har ansvar for kunstnerisk utsmykning og kommunens tilskuddsordninger til det profesjonelle feltet.

Kontaktinfo finner du her