Gå tilbake til:
Du er her:

«Lepra. Dei gøymde og gløymde»

12. september kl. 19.00

Marta Lillian Ekerhovd har skrevet et trebinds verk om sykdommen lepra og dens virkninger i kystområdet på Vestlandet. Hun forteller om sin egen slekts forhold til sykdommen og deres skjebne.

Spedalskhet – eller lepra – er en av de eldste sykdommer vi kjenner til. Den var forbundet med stor skam, de syke ble isolert og utstøtt av lokalsamfunnet. Også i Fana fantes tilfeller av spedalske. En familie på Totland underholdt en syk slektning i flere år, isolert i utkanten av gården.

Velkommen til et gripende foredrag i Fana kulturhus, og i regi av Fana historielag.

Gratis inngang, enkel servering
Arr.: Fana historielag