Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Forvaltningsenhet sone nord har ansvar for å behandle søknader og fatte vedtak om pleie og omsorgstjenester for innbyggere i bydelene Arna, Bergenhus og Åsane.

Helse- og sosialfaglig personell behandler søknaden individuelt og i dialog med søker, enten per telefon, i møte eller på hjemmebesøk. Samarbeidet med den som søker om hjelp er viktig for å finne det riktige tjenestetilbudet. Pasienter /brukere som opplever endringer i behov for pleie og omsorgstjenester må også henvende seg til forvaltningsenheten.

Ved tildeling av pleie og omsorgstjenester er målet er å bidra til at søker blir så uavhengig og selvhjulpen som mulig i hverdagen, og det legges vekt på

  • at hjelpen ytes som hjelp til selvhjelp
  • hva søker kan klare selv
  • hva andre i husstanden kan klare (for eksempel ektefelle, samboer eller voksne hjemmeboende barn)
  • hva søker og ansatte kan gjøre sammen
  • hva ansatte kan hjelpe søker med.
Innen fire uker skal forvaltningsenheten fatte et vedtak om hvilken hjelp søker får eller om søker får avslag på søknaden om pleie og omsorgstjenester.

Pasienter /brukere som innlegges på sykehus eller reiser bort må melde om dette til den enheten de mottar tjenesten fra. Endringer i middagslevering meldes til hjemmesykepleien.