Gå tilbake til:
Du er her:

Program for Asperger gruppe våren 2015

Vi arrangerer en gruppe for deltagere med Asperger syndrom. Vedlagt følger oversikt over aktiviteter i vår.

Kontakt:

Ring før kl 1400: tlf: 53 03 83 55/56 Ring eller send sms til mobil: 95 28 50 18

E-post til gruppelederne:

Camilla.Fluge@bergen.kommune.no Karin.Weda@bergen.kommune.no Grethe.Halnes@bergen.kommune.no

I gruppen får du møte andre med samme bakgrunn som deg selv. Vi er ikke opptatt av sykdom eller diagnose når vi møtes. Vårt mål er å drive et trygt sosialt tilbud, hvor vi lager mat sammen, prater og har det kjekt. Deltakerne må være over 18. år.

Lager program for sesongen:

Vi blir enig i gruppen om hva vi ønsker å gjøre og lager en oversikt to ganger i året over datoer og hva vi skal gjøre hver gang.

Vil du være med?

Vil du være med i gruppen, tar du selv ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Så gjør vi en avtale slik at du får informasjon om vårt tilbud. Trenger du hjelp til å ta kontakt med oss, så spør din kontakt i helsevesenet om vedkommende kan hjelpe deg. Noen får følge en eller flere ganger av sin kontakt, eller en i familien. For helt nye deltagere gir vi omvisning og informasjon før man starter i gruppen. Kontakt oss for avtale.