Gå tilbake til:
Du er her:

Vårprogram for 2018

Her er programmet for våren 2018 med mange spennende aktiviteter. Meld deg på!

Telefon 5303 8355 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

E-post: fredheim@bergen.kommune.no

Åpent Treffstedet:
Fra mandag til torsdag fra kl. 9-14.30.
Ettermiddag - mandag kl. 15.00-18.30 og tirsdag kl. 15.00-19.00.

Adresse er:
Seiersbjerget 11, 5018 Bergen.

Se mer detaljert program i vedlagte aktivitetskalender i pdf-format.

Mandager er det:

 • Brukerstyrt malerverksted
 • Samspillgruppe
 • Lunsj
 • Omvisning og info
 • Ettermiddagsgruppe

Tirsdager er det:

 • Brukerstyrt keramikkverksted
 • Lunsj
 • Strikkecafé/Søm kurs 1- Intro
 • Omvisning og info
 • Ettermiddagsgruppe

Onsdager er det:

 • Datakurs
 • Datahjelp
 • Lunsj
 • Sømkurs 2
 • Keramikk kurs 2
 • Sangkafé

Torsdager er det:

 • Malekurs 1
 • Lett tur eller lengre tur
 • Lunsj
 • Skriverkurs
 • Malekurs 2
 • Datakafe, Mat

Fredager er det:

 • Omvisning og info
 • Mat og kulturgruppe
 • Asbergergruppe (hver 3. fredag)

Oppstartsinfo:
Sømkurs/ intro oppstart 9. og 10. januar. Skriverkurs oppstart 25.januar. Samspillsgruppe oppstart 15.januar. Keramikk kurs oppstart 31.januar. Datakurs oppstart 06.februar. Malerkurs oppstart 01.februar. Asperger gruppe oppstart 12.januar.

Egenbetaling:

 • Skriverkurs kr. 600.
 • Malekurs kr. 750.
 • Keramikkkurs/verksted kr. 950.
 • Datakurs kr. 300.
 • Søm kr. 30 pr. gang.

Meld deg på!