Gå tilbake til:
Du er her:

Fredheim kurs- og aktivitetshus søker profesjonelle instruktører

Fredheim kurs- og aktivitetshus søker instruktører til å lede malekurs, kreativt verksted og samspillgruppe. Søknadsfristen er 18. mai 2019.

Fredheim kurs og aktivitetshus
Seiersbjerget 11

Leder Bjørg Duesund
Tlf: 53 03 83 57 / 93 23 04 06
E-post: Bjorg.Duesund@bergen.kommune.no

Fredheim kurs- og aktivitetshus søker profesjonell instruktør til å lede kurs:

1) Malekurs: Kurset har oppstart tirsdag uke 36. En gang pr. uke à 2 timer, fra kl. 13.00 - 15.00. Ca. 10-12 ganger høsten 2019.

2) Kreativt verksted: Kurset har oppstart onsdag uke 36. En gang pr. uke à 2 timer, fra kl. 13 – 15. ca. 10-12 ganger høsten .

3) Samspillgruppe: Kurset har oppstart mandag uke 36. En gang pr. uke à 2,5 timer fra kl. 11.00 – 13.30. Ca. 12 ganger høsten 2019 (i tillegg 2 konserter).

Målgruppen er voksne personer med psykiske helseutfordringer. Instruktøren må ha erfaring med målgruppen.

Send beskrivelse med hva du kan tilby med CV og krav til honorar.

Søknadsfrist: 18. mai 2019.