Gå tilbake til:
Du er her:

Uttak i hele dager med 60% plass

Om dere ønsker å ta ut 60%- plassen i hele dager på dager med heldag SFO, må dere lese dette.

Det er mulig å velge å ta ut hele dager, selv med 60% plass. Det vil si at dere kan velge 19 dager hvor åpningstiden er kl. 0730-1630 og èn dag med 60% (kl 09-1430). De resterende dagene må barnet meldes helt fri. Forutsetningen er at dere inngår avtalen for hele skoleåret i løpet av august. Les mer og fyll ut skjema. Returneres til avdelingsleder SFO. Ta kontakt om dere har noen spørsmål.