Gå tilbake til:
Du er her:

Aktivitetsguide

Aktivitetsguidene er et inkluderingstiltak for å redusere økonomiske,- kulturelle,- og språklige barrierer for deltakelse i idretten i regi av Idrettsrådet i Bergen.

Aktivitetsguidene er et inkluderingstiltak for å redusere økonomiske,- kulturelle,- og språklige barrierer for deltakelse i idretten i regi av Idrettsrådet i Bergen

Vi er en del av Norges Idrettsforbund og får blant annet støtte fra IMDI (Integrerings - og mangfoldsdirektoratet) og Gjensidigestiftelsen.

Idrettsrådet i Bergen har kontor på Idrettens hus, Brann Stadion.

Aktivitetsguiden er et gratis tilbud i hele Bergen hvor vi hjelper barn og unge mellom 6-19 år og deres familie med å finne et passende idrettstilbud. 

Siden oppstart sommeren 2022 har vi hjulpet 111 barn og unge inn i en aktivitet, og vi har i dag 4 aktivitetsguider som til sammen snakker flere ulike språk.

Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, fritidsaktiviteten og offentlige instanser. Aktivitetsguidene skal hjelpe barn og unge inn i en aktivitet ved å hjelpe familien med å finne et passende tilbud.

Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien for å svare på spørsmål, presentere lokale idrettstilbud og kan forklare hvordan idretten fungerer. 

Aktivitetsguiden legger til rette for et godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen, til barnet/ ungdommen føler seg trygg i idrettslaget.

Hvis familien har utfordringer med å betale kontingent kan aktivitetsguiden bidra til at man finner en god løsning for betaling i samarbeid med idrettslaget, NAV, bydelen og familien. Mange av våre aktivitetsguider snakker flere språk, slik at de har mulighet til å prate med familier på deres morsmål.

Alle Aktivitetsguidene har politiattest og er kurset av Idrettsrådet i Bergen.

https://www.youtube.com/watch?v=RL3j2WA6t7Y

https://www.youtube.com/watch?v=tfyAON5RgQU

https://www.youtube.com/watch?v=HAwKcjdvGp4

https://www.youtube.com/watch?v=ruQXEbxExYQ

https://www.youtube.com/watch?v=smC1LvRwpg4