Gå tilbake til:
Du er her:

Åpning av hjertesonen vår fredag, 20. november 2020

På Fridalen ønsker vi oss en trygg og sikker skolevei, samtidig som vi ønsker at elever skal kunne gå og sykle til skolen. Fredag, 20. november markerer vi derfor åpning av hjertesonen vår.

Hjertesonen er området som ligger nærmest skolen vår. Her ønsker vi at elever og foresatte skal kunne gå og sykle trygt til og fra skolen. 

Vi har i samarbeid med Trygg Trafikk og Bymiljøetaten jobbet for å kunne få dette til. Bymiljøetaten har hjulpet oss med skilting rundt skolen, Trygg Trafikk har hjulpet oss med å lage en Trafikkersikkerhetsplan og gitt oss en del materiell, blant annet reflekser til alle elevene. 

Fredag, 20. november vil vi markere åpning av denne hjertesonen. Vi har invitert politiet, elevrådet og noen fra FAU for å hjelpe oss med denne markeringen. Vi vil også holde en felles markering i klasserommene som blir digital. 

Vedlagt kan dere lese Trafikksikkerhetsplanen vår slik den ser ut nå, samt se kart over hjertesonen vår og hvordan vi ser for oss trafikken rundt skolen.