Gå tilbake til:
Du er her:
Foreldremøte i det fri for å ivareta smittevern
Førskoledag og foreldremøte på Fridalen skole
Bilde: Harald Borge

Førskoledag på Fridalen skole

Tirsdag 8. juni var neste års førsteklassinger på besøk ved Fridalen skole.

Grunnet strenge smittevernsregler måtte Fridalen skole dele opp besøksdagen i 3.
Elevene fra 1A, 1B og 1C møtte til ulikt tidspunkt. I tillegg delte skolen inn elevene i de ulike klassene i 3 enda mindre grupper.
Mens elevene hadde undervisning i klasserommet hadde var de foresatte på foreldremøte med rektor og avdelingsleder SFO.
Det var mange smilende barn som kom tilbake til sine foresatte etter en times undervisning.
Fridalen skole gleder seg allerede til å ta imot disse nye elevene på ordentlig mandag 16. august.