Gå tilbake til:
Du er her:
Høstfarger
Høst

Morgen-SFO etter høstferien

Etter høstferien starter morgen-SFO opp innendørs.

Etter høstferien starter morgen-SFO innendørs. Vi oppfordrer til å komme mellom 0730-0800. Morgen-SFO 1.trinn er åpen mellom 0730-0830. Morgen-SFO 2.-4.trinn er åpen mellom 0730-0815. De er ute fra 0815 til lærerne henter klassen kl.0830. Foresatte 1.trinn kan følge inn til klasserom, raskt ut for å unngå opphopning i korridor. Foresatte 2.-4.trinn følger til hoveddør og sier hadet ute.

1.trinn er på R9 (+R11 dersom flere enn 20 barn). 2.trinn er på R8 (+R6 dersom flere enn 20 barn). 3.-4.trinn er på R1 (+R2 dersom flere enn 20 barn).

OBS: SFO er åpen i høstferien for påmeldte barn fra mandag til torsdag. Fredag er det stengt pga planleggingsdag.

God høstferie!

Mvh Rune, rektor og Lars, avdelingsleder SFO.