Gå tilbake til:
Du er her:

Rødt nivå på Fridalen skole også i uke 19

Smittevernoverlegen har i dag anbefalt Fridalen skole å fortsette med rødt tiltaksnivå i uke 19. Smittevernoverlegen kommer med nye anbefalinger onsdag 12. mai.

AV smittevernhensyn vil morgen-SFO i uke 19 være UTE på skoleplassen.(klokken 07:30 - 08:15)
Det er viktig at alle barna har riktige klær på seg. Det kan være litt kaldt klokken 07:30.

Skolen kommer tilbake med flere opplysninger i løpet av helgen.
Foresatte får informasjon fra kontaktlærerne. 

Smittevernoverlegens anbefaling om rødt nivå

  • Det er fortsatt smittede ved skolen, tross rødt nivå.
  • Som følge av utviklingen i den pågående utbruddssituasjonen, vurderes utbruddet av slik art at en vil anbefale kontinuasjon av rødt nivå gjeldende kommende uke og t.o.m 12.05.21.
  • I tillegg anbefales det at funksjoner som morsmålslærere ikke jobber i skolen inntil videre.
  • Nytt utbruddsmøte 12.05.2021.

Rektor sier det er lurt å holde seg mest mulig til sin egen kohort også på fritiden.

Rektor forsøker å informere elevene om hvordan det blir på Fridalen skole med rødt nivå.

Slik tilpasser skolen seg:
Halvparten av klassene har uteskole hver dag. Det gjør at vi reduserer elevtallet ved skolen til ca. 250. Da får vi bedre plass både inne og ute.

 

SFO har morgenåpning fra klokken 07:30 - 08:15 UTE på skoleplassen. Elevene er i sine kohorter.

Ledelsen (4 – 5 personer) har inspeksjon fra klokken 08:15 til 08:45.
Elevene på 1. -4. trinn møter på faste plasser ute og blir hentet av læreren sin klokken 08:30. De går sammen på rekke inn til klasserommet. Lærerne påser at det ikke blir trengsel på veg inn.

Elevene på 5. – 7. trinn blir hentet av læreren sin klokken 08:45. De går sammen inn til klasserommet. Lærerne påser at det ikke blir trengsel.

I klasserommet sitter elevene i god avstand til hverandre.

Det er to voksne med hver kohort.

Ved friminutt går en voksen sammen med elevene ut.  
Den voksne har tilsyn med elevene i «sin» kohort ute.
Skoledagen til de eldste elevene er noe redusert. Dette for at ikke elevene må forholde seg til vikarer. (elevene på mellomtrinnet har flere timer i uken enn hva en full lærerstilling tilsier)
Grunnet strenge krav til at personalet ikke kan være med mer enn en kohort pr. dag, må skolen bruke innleid personell. Vi forsøker å begrense dette så mye som mulig.    

SFO stenger som vanlig klokken 16:30. De voksne på SFO er fordelt i faste kohorter. SFO følger anbefalingene til FHI, og er mye ute.

 

Alle møter blant personalet på skolen foregår elektronisk.

Samarbeidspartnere som PPT, barnevern og BUP får ikke komme inn på skolen.

Morsmålslærere får komme til skolen hvis de bare er på Fridalen skole. De kan ikke jobbe på flere skoler samme dag. De skal uansett holde god avstand til eleven, og de kan bare være med en kohort pr. dag.