Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens sosiale handlingsplan 2020/2021

Fridalen har fått godkjent skolens sosiale handlingsplan hos Fylkesmannen. Tilsynssaken knyttet til skolemiljø er lukket og Fylkesmannen er fornøyd med planen skolen har laget.

Fylkesmannen har lukket saken som har vært omtalt i pressen, der det kom frem at Fridalen skole brøt Opplæringsloven §9a som gjaldt aktivitetsplikten. 

Vi har nå i tett samarbeid med Team Forvaltning i Bergen Kommune fått utarbeidet en sosial handlingsplan som Fylkesmannen er fornøyd med. Denne kan dere lese i sin helhet som vedlegg til artikkelen. 

Planen har vært ute til høring både hos ansatte og foresatte. Handlingsplanen inneholder rutiner og skolens beskrivelse av arbeidet for å fremme et trygt og godt skolemiljø for alle elever. 

Selv om handlingsplanen er godkjent, er det den daglige etterlevelsen av denne som avgjør om vi som skole gjør en god nok jobb for at alle elevene skal ha det trygt og godt. I den forbindelse er vi også avhengig av et tett og godt samarbeid med hjemmet/foresatte. 

Vi oppfordrer derfor til en tett og god dialog med skolen. 

Med vennlig hilsen Rune Monsen, rektor.