Gå tilbake til:
Du er her:
Skolestart
Skolestart

Velkommen til nytt skoleår på Fridalen mandag, 17. august

Første skoledag mandag, 17. august blir som følger: 1.trinn: kl. 09.00-11.00. 2.-7.trinn: kl. 08.30-13.15. SFO er åpen fra kl.0730. Morgen-SFO ute på plassen.

Velkommen til nytt skoleår på Fridalen. Vi håper både store og små har hatt en fin ferie, og at dere er klare for å starte opp skolehverdagen her på Fridalen. 

Elever på 2.-7.trinn møter som følger kl.0830:

2.trinn på skoleplassen (SØR).

3.-4.trinn på grusbanen

5.-7.trinn i Bøkeveien/Bøkeparken

Lærerne møter elevene ute på angitt sted. Skoledagen for 2.-7.trinn mandag, 17. august slutter kl.1315.

1.trinn møter på skoleplassen (NORD) kl.09.00. Info til foresatte på 1.trinn er sendt ut på e-post. Skoledagen slutter kl.11.00 for første trinn. Vi oppfordrer foresatte til å hente elevene kl.11.00, men vi holder SFO åpen. 

Med tanke på smittevern starter skolene opp på gult nivå. Det betyr at lengden på skoledagene skal være som normalt og at vi kan beholde klassene som kohorter.

Skjerpet hygiene, kontrollert inn- og utgang med elever/klasser samt egne soner for utelek er noen av de tiltakene som venter oss. 

Foresatte leverer og henter barna utendørs.

For flere detaljer omkring koronavirurs viser vi til egen sak på skolens hjemmeside som oppdateres jevnlig.

Velkommen til skolestart mandag, 17. august.

Mvh Rune Monsen, rektor