Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Frisklivs- og mestringssenteret er en kommunal helsetjeneste som tilbyr oppfølging til personer i alle aldre med økt risiko for, eller allerede utviklet sykdom.

Målet er å fremme helse og mestring og å forebygge sykdom eller sykdomsutvikling.

Frisklivs- og mestringssenteret omfatter flere tjenester:

  • Frisklivssentralen
  • Kreftkoordinator (veiledning for kreftrammede og pårørende)
  • Forebyggende hjemmebesøk til eldre over 80 år
  • Sosionomfaglig rådgivning
  • Sterk og stødig (trening for eldre)
Frisklivs- og mestringssenteret er et lavterskeltilbud som tilbyr individuell og gruppebasert oppfølging, uavhengig av diagnose til personer og familier med bostedsadresse i Bergen kommune.

Innbyggerhjelp