Gå tilbake til:
Du er her:

Har du lyst til å bli instruktør for Sterk og stødig?

Sterk og stødig er et populært treningstilbud for eldre over 65 år som merker endring i styrke og balanse. Nå starter nytt instruktørkurs for de som har lyst til å lede treningene.

- Å være instruktør er for meg veldig kjekt. Jeg vet at treningen virker og det er sosialt, sier Kari Loftås.

Hun er instruktør på to Sterk og stødig-treningsgrupper på andre året. Som pensjonist følte hun at hun hadde mer å gi og tok instruktørkurs. Instruktørene har ulik bakgrunn og det kreves ikke noe spesiell treningskompetanse.

- Jeg vil oppfordre andre til å bli instruktør. Du får god opplæring og et tydelig og klart program som du skal følge.

Sterk og stødig er et forebyggende tiltak som er blitt veldig populært. Det er 13 fulle grupper i kommunen og det er ventetid for å komme med. Treningen foregår i stående og gående, med mulighet til støtte på en stol og etterpå et det en liten sosial samling med kaffe og prat for dem som ønsker det.

Nytt kurs i november

Nytt instruktørkurs starter i november, på datoene 12.,13. og 20. november. Kurset går over tre hele dager, og skal være i Frisklivs- og mestringssenterets lokaler i Damsgårdsveien. Målgruppen for kurset er personer som har interesse for og lyst til å lede en treningsgruppe for seniorer. Kurset er grundig og inneholder både teori og praktisk trening, slik at deltakerne skal få både kunnskap og ferdigheter til å bli gode instruktører for eldre med begynnende ustøhet.

Nasjonalt konsept for hjemmeboende eldre

Sterk og Stødig er et nasjonalt konsept som nå er implementert i over 50 kommuner. Målgruppen for Sterk og stødig er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. De må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon, som ustøhet i enkelte situasjoner.

Vil du vite mer om kurset?

Kontakt Mette Cogorno enten direkte på telefon 945 25 660, eller e-post mette.cogorno@bergen.kommune.no. Du kan også ta kontakt via Friskliv og Mestringssenteret.