Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Oppfølging og påmelding til Frisklivssentralen

Dette er et lavterskeltilbud for innbyggere i Bergen kommune som ønsker å endre levevaner for å få bedre helse og mestring i hverdagen.

Frisklivssentralen i Bergen

Et helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud for innbyggere i Bergen kommune.

Ansatte ved Frisklivssentralen

Tverrfaglig kompetanse og 6 år arbeidserfaring

Hospitering

Det er mulighet for hospitering ved Frisklivssentralen og andre tilbud/tjenester i Frisklivs- og mestringssenteret.