Gå tilbake til:
Du er her:

Ansatte ved Frisklivssentralen

Tverrfaglig kompetanse og 6 år arbeidserfaring

Frisklivssentralen har 5,3 faste årsverk. Ansatte har både helse- og pedagogisk fagbakgrunn, ulike mastere og videreutdanninger:

  • helsesykepleier/sykepleier, lærer, fysioterapeut, førskolelærer, idrettsfag og psykologi, lege (ca 30%)
  • to mastere innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid
  • to videreutdanninger i kognitiv terapi
  • videreutdanning i rehabilitering og ledelse
  • alle har relevant arbeidserfaring med bla veiledning innenfor ulike målgrupper og fordypning i MI

Ansatte er sertifierte kursholdere (Helsedirektoratet) for å hold følgende kurs:

  • Røyke- og snusesluttkurs
  • Mestringskurs for ungdom, DU
  • Kurs i mestring av belastning, KiB
  • Kurs i mestring av depresjon, KiD
  • Søvnkurs

Livsstilskurs, veiledning og informasjonsarbeid forøvrig baseres på nasjonale retningslinjer og veiledninger innenfor levevaneområder