Gå tilbake til:
Du er her:

Oppfølging og påmelding til Frisklivssentralen

Dette er et lavterskeltilbud for innbyggere i Bergen kommune som ønsker å endre levevaner for å få bedre helse og mestring i hverdagen.

Sterk og stødig, trening for seniorer

Kreftkoordinatorer

Målgrupper

Frisklivs- og mestringssenteret gir tilbud til personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Det skal være en bekymring eller risiko for å utvikle eller forverre sykdom på grunn av levevaner for å få tilbud om oppfølging.

Hvordan få tilgang på oppfølging

Du kan selv ta direkte kontakt med tjenesten på epost eller telefon. Alle over 18 år kan selv fylle ut skjema for deltakelse og sende dette til oss. Barnefamilier kan kontakte skolehelsetjenesten eller fastlegen for henvisning.

Etter at vi har mottatt henvendelsen, tar vi kontakt for en samtale hvor videre oppfølging og eventuell deltagelse på kurs avklares med veileder.

Alle som får oppfølging fra Frisklivs- og mestringssenteret må ha bostedsadresse i Bergen kommue og kunne snakke og forstå norsk.

Individuell og grupperettet oppfølging

Frisklivssentralen tilbyr både individuell og grupperettet oppfølging. Kurs gjennomføres både på dag – og kveldstid.
Alle individuelle samtaler er gratis og gjennomføres i arbeidstiden (0800 – 1500).
Du kan delta på kurs uten å få individuell oppfølging og motsatt.

Alle kurs har en kursavgift. Informasjon om dette finner du i kurplan.

Den enkeltes ansvar for egen helse

Frisklivssentralen har fokus på den enkeltes ansvar for egen helse. Vi vil formidle kunnskap og legge til rette for refleksjon, mestring og endring slik at den enkelte deltager har gode forutsetninger for å videreføre gode levevaner også etter at oppfølging er avsluttet.

Det forventes at deltagere stiller til avtaler og aktivt deltar i egen endringsprosess. Deltagere som ikke stiller til avtaler, uten å melde forfall, kan miste sitt oppfølgingstilbud.

Frisklivssentralen vil være behjelpelig med å informere om og videreformidle deltagere til andre tilbud ved ønske og behov.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon dersom du ønsker å delta eller trenger mer informasjon.

Telefon: 530 35 380 eller e-post frisklivogmestring@bergen.kommune.no