Gå tilbake til:
Du er her:

Frisklivssentralen i Bergen

Et helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud for innbyggere i Bergen kommune.

 • Startet opp i 2012 med 5,3 årsverk
 • Fokus på helse og mestring i hverdagen
 • Kunnskapsbasert
 • Helsetjeneste med taushetsplikt og journalplikt
 • Lavterskeltilbud
 • Diagnoseuavhengig oppfølging

Frisklivssentralen i Bergen er en kunnskapsbasert helsetjeneste som tilbyr oppfølging til personer i alle aldre med økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har behov for hjelp til å endre levevaner for å mestre helseutfordringer.

Dette er et lavterskeltilbud for innbyggere i Bergen kommune som kan kontakte tjenesten selv, eller henvises av fastlege eller skolehelsetjenesten.

Tilbudene er både individuelle og gruppebasert med fokus på levevaner, mestring og helse innenfor temaene:

 • Kosthold
 • Fysisk aktivitet
 • Søvn
 • Psykisk helse
 • Tobakk – røyk og snu
 • Endring og mestring

Som helsetjeneste fører Frisklivssentralen journal på alle side deltagere.

Frisklivssentralen har i tillegg oppgaver innenfor:

 • Kompetanseformidling – kurs for ansatte/innlegg/foredrag
 • Nettverksbygging – utvidet samarbeid med interne og eksterne aktører

Godkjent som Utviklingssentral av Helsedirektoratet i 2016

Helsedirektoratet har inngått avtale med ti Frisklivssentraler, tre i Helseregion Nord og Sør-Øst og to i hver av de andre helseregionene, om å være utviklingssentraler. De bidrar til erfaringsutveksling, nettverks- og kompetansebygging, kvalitet og videreutvikling av frisklivsarbeidet nasjonalt.

I 2016 ble Frisklivssentralen godkjent som utviklingssentral i Helseregion Vest sammen med Stavanger.


Hospitering ved Frisklivssentralen

Ønsker du å hospitere ved Frisklivssentralen, kan du kontakte oss på epost eller telefon for mer informasjon.