Gå tilbake til:
Du er her:

Hospitering

Det er mulighet for hospitering ved Frisklivssentralen og andre tilbud/tjenester i Frisklivs- og mestringssenteret.

Frisklivs- og mestringssenteret har mulighet for å ta i mot samarbeidspartnere, studenter og andre til hospitering etter avtale.

Tidspunkt og innhold i hospitering avklares ved henvendelse. Kontakt oss på epost:

frisklivogmestring@bergen.kommune.no