Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av Fyllingsdalen sykehjem med inngangsparti, grønne trær og benker

Om oss

Fyllingsdalen sykehjem er et moderne sykehjem med 129 plasser. Sykehjemmet er et korttidsykehjem, demenssenter og kompetansesenter for demens i Bergen kommune.

Korttidssykehjem

Kortidssykehjemmet har 96 plasser i tre avdelinger som ledes av avdelingsleder. Avdelingene har korttidsplasser for rehabilitering, akuttopphold, palliativ pleie og somatikk. Sykehjemmet har god legedekning.  Hver avdeling har 32 enerom. Det er tilgang til treningsrom i alle etasjer. Avdelingene har balkong og tilgang til hage fra andre etasje.

Velkomstbrosjyre – korttidsopphold Fyllingsdalen sykehjem

Margotstova

I sykehjemmets korttidsavdeling ligger Margotstova, som er plassert på avdeling K2B. Stuen er innredet med møbler og annet innbo fra ekteparet Margot og Alf Halseide som gav sin arv til Fyllingsdalen sykehjem. Stuen brukes av hele sykehjemmet, blant annet til kurs, foredrag, konserter og andre aktiviteter.

Demenssenteret

Demenssenteret har 33 byomfattende spesialplasser fordelt på to avdelinger og ledes av avdelingsleder. Demenssenteret har bogruppe for yngre personer med demens og forsterket skjermete boenheter  med egne sansehager.

Vi gir miljøbehandling i tråd med nasjonale anbefalinger og anvender metoder for personsentrert omsorg. Eksempler på slike metoder er VIPS-praksismodell og Marte Meo.  Avdelingen har forsterket bemanning og tverrfaglig høy kompetanse. Det utdannes Marte Meo-veiledere ved demenssenteret.

Kompetansesenter for demens

Kompetansesenter for demens i Bergen kommune er en ressursbase for kommunens ansatte, pasienter, pårørende og innbyggere uten tjenester. Kompetansesenter for demens består av rådgivere, Lynghaug aktivitetssenter for yngre personer med demens, musikkterapeuter for sykehjem og Hukommelsesteam for hjemmeboende.

Kompetansesenter for demens holder kurs, gir råd og veiledning som for eksempel pårørendekurs, samtalegrupper, individuell eller familierådgivning.

Hukommelsesteamet er tverrfaglig sammensatt av helsepersonell som samarbeider med fastlegen, pårørende og den det gjelder. Etter avtale bistår teamet med kartlegging av demenssymptomer, råd/veiledning og kartlegging av hjemmesituasjon

Heltidskultur 

Fyllingsdalen sykehjem deltar i  Bergen kommunes heltidskulturprosjekt. Satsingen skal gi bedre kontinuitet og kvalitet på tjenester. Det er utarbeidet årsturnus med langvakter helg på noen avdelinger. Fagdekningen i helgene er styrket.

Ressurser

Fyllingsdalen sykehjem har eget kjøkken som lager varm middag hver dag. Det er tilbud om frisør og fotterapeut og stillerom for meditasjon og religiøse seremonier. Aktivitets- og frivillighetskoordinatorer har ansvar for aktiviteter og arrangementer. Aktivitetsplan legges ut på sykehjemmets facebookside.

Henvendelser

Telefon:                               53 03 29 00
Resepsjon åpen                8.30 – 15.00 på hverdager.

Utenom denne tiden må en kontakte den enkelte avdeling.
Postmottak: fyllingsdalen.nyesykehjem@bergen.kommune.no

Korttidssykehjemmet

Akutte omsorgsplasser, K2A/ B                      53 03 29 31/ 39
Korttidsavdeling, K3A/ B                                   53 03 29 45/ 54
Rehabilitering/korttid, K4A/ B                        53 03 30 25/ 31

Kompetansesenter for demens    53 03 29 75/ 76

Hukommelsesteam                                             53 03 29 78
Lynghaug Aktivitetssenter                                53 03 29 79

Demenssenteret

Forsterket skjermet avdeling, D2B/ C            53 03 29 82/ 86
Forsterket skjermet avdeling, D3B                  53 03 29 61
Bogruppe/korttid for yngre med demens, D3A   53 03 29 96

Beliggenhet

Fyllingsdalen sykehjem ligger ved Lynghaugparken. Besøksadresse er Dag Hammarskjølds vei 98, 5144 Fyllingsdalen. Det er parkering i garasje som er åpen 0600-2200. Buss nr. 12 fra Bergen sentrum stopper like ved sykehjemmet.

Bilde av Margotstova med møbler, planter og bilder på veggene
Margotstova