Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til foresatte og barn om Ungdata junior-undersøkelsen i Bergen 2021

Undersøkelsen gjelder elever på 5.-7.trinn og gjennomføres i perioden uke 5-7. Se vedlegg for opplysninger om gjennomføring og kontaktdetaljer for de som er ansvarlige for undersøkelsen.