Gå tilbake til:
Du er her:

Mulig busstreik i Vestland

Skyss informerer om konsekvenser ved en eventuell opptrapping av busstreiken

Streikevarselet omfatter alle organiserte bussjåfører i Vestland og vil etter det vi har informasjon om påvirke all busstrafikk inkludert skoleskyss med buss i fylket.

Dette innebærer at skoleelever ikke kan basere seg på å reise med buss til/fra skolen dersom streiken blir et faktum. Dette vil i så fall gjelde fra 30.september.