Gå tilbake til:
Du er her:

Covid 19 - om karantene og testing

Ungdomsskolelever kan teste seg ut av karantene ved: 1. PCR-test etter 7. dag på en teststasjon. 2. Hurtigtester 4 ganger i 14 dager.

Når skolen får opplysninger om smitte og nærkontakter:

Ved opplysninger om smitte og nærkontakt på skolen, har vi kontakt med smittesporingsteamet i hver enkelt sak. Det er smittesporingsteamet som setter elever i karantene, og skolen formidler informasjon til hjemmene så godt som mulig. Dersom foreldre mottar sms fra skolen om at eleven er satt i karantene etter nærkontakt på skolen så gjelder følgende:

Unntak fra karanteneplikten

Elever som er beskyttet og ikke regnes som nærkontakter er de som:

  • har gjennomgått covid-19 i løpet av siste 12 måneder.
  • har fått 1 vaksinedose mellom 3 og 15 uker før eksponering kan unngå karantene dersom de tester seg med PCR mellom 3 og 7 døgn etter eksponering.
  • er fullvaksinerte

Teste seg ut av karantene.

  1. Vanlig karantenetid er 10 dager fra nærkontakt. Det er mulig å teste seg ut av karantenen 7. dag etter nærkontakt. Da må det tas en PCR-test ved en teststasjon. Karantenen gjelder til negativt testsvar foreligger.
  2. Det er også mulig for ungdomsskolelever å frivillig teste seg ut av karantene med hurtigtester som deles ut på skolen. Elevene må være i karantene til den første testen er tatt. Når negativt testsvar foreligger kan eleven komme på skolen. Deretter må det tas 3 tester til i løpet av 14 dager.

I sms til foreldre vil det stå:

  • hvor og når testene kan hentes
  • på hvilke dager testene skal tas
  • dato for nærkontakt (dersom eleven ikke var på skolen den aktuelle dagen gjelder ikke meldingen om karantene)

Foreldre henter testene og eleven testes hjemme.

Dersom testen viser påvist smitte, så må eleven i isolasjon, og vanlige regler gjelder.