Gå tilbake til:
Du er her:

Covid 19 - Tirsdag 14. september

Smitte og karantene

Vi har nå 4 kjente smittede ved skolen og ca 70 elever i karantene.

Sms er sendt hjem til de det gjelder.

Informasjon fra Bergen kommune:

Rutiner for testing ved smitteutbrudd

 • Testing utføres av elev/ pårørende. Testen er enkel å utføre med eller uten bistand fra foresatte.
 • I tilfeller hvor det ikke er mulig for elev/ foresatte å gjennomføre selvtest, gjennomføres testing enten på kommunal teststasjon eller hos privat helsetjeneste.
 • Elever i ungdomsskolen gjennomfører testing 2 ganger ukentlig.

Negativt testresultat

 • Når negativt testresultat foreligger, kan eleven komme tilbake til skolen.

 Positivt prøveresultat

 • Ved positivt prøveresultat skal eleven ikke møte på skolen, og isolere seg.
 • Melding foretas som omtalt i avsnittet «Melding om smittet elev» under.
 • Ved positivt prøvesvar foretar ansvarsvakt/ smittesporer sporing av den aktuelle personen.
 • Øvrige personer som allerede er i gang med hjemmetesting, som ikke er nære nærkontakter til den nyoppdagede smittede, fortsetter jevnlig testing

Melding av smittet elev

 • Smitte påvist ved hurtigtest/ selvtest
  • Foresatte/elev oppfordres til å melde smitte til skolen.
  • Dersom det ikke ønskes å melde til skole, kan foresatte melde direkte til ansvarsvakt for smittesporingsteamet på epost til hurtigtest.smittesporing@bergen.kommune.no. Foresatte oppgir sitt telefonnummer og navn på aktuell skole/barnehage. Deretter blir foresatt kontaktet av smittesporingsteamet. Alternativ kan foresatte ringe til smittevernkontoret.

Elever som er beskyttet og ikke regnes som nærkontakter:

 • Elever som har gjennomgått covid-19 i løpet av siste 12 måneder.
 • Elever som har fått 1 vaksinedose mellom 3 og 15 uker før eksponering kan unngå karantene dersom de tester seg med PCR mellom 3 og 7 døgn etter eksponering.
 • Fullvaksinerte