Foreldreundersøkelsen for barnehager 2022

Bergen kommune sine barnehager benytter den nasjonale foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet.

 Undersøkelsen ble gjennomført i november og desember 2022, og foresatte med barn i kommunale barnehager fikk mulighet til å si sin mening om ulike forhold ved barnehagetilbudet. 

Vår barnehage fikk en svarprosent på  60,2

%. Vi takker alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. 

Resultatene fra undersøkelsen er tilgjengelige i vedlagte rapport og på www.barnehagefakta.no Barnehagefakta er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og presenterer relevant informasjon om norske barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet før de skal søke barnehageplass. 

Søk opp barnehagen. Tall fra undersøkelsen vises nede på høyre side, «Foreldretilfredshet».

Resultatene fra undersøkelsen gir et viktig grunnlag for vårt videre arbeid med å sikre god kvalitet på tjenesten vi tilbyr. Barnehagen jobber nå med oppfølging av resultatene og vil utforme en handlingsplan som viser hvilke områder vi ønsker å bevare og hvilke områder vi ønsker å forbedre. Handlingsplanen vil bli gjennomgått i samarbeidsutvalget, og gjort tilgjengelig for dere foresatte.