Gå tilbake til:
Du er her:

Hålandsdalen leirskole er 45 år!

Vinteren 2020 var det 45 år siden de første elevene kom på leirskole til Hålandsdalen. Det var 6.trinnet på Varden skole i Fyllingsdalen som innviet leirskolen.

Bergen skolestyre gjorde den 21.09.1972 (sak 155/1972) et enstemmig vedtak som var starten på leirskolelivet i Hålandsdalen: Det het: "Eiendommen skal utbygges og disponeres spesielt til leirskole og feriested for funksjonshemmede".

Høsten 1974 ble Nils Otto Myrlid tilsatt som leirskolens første styrer. Av avisartikkelen går det fram at det fra første dag var et mål for kommunen å drive leirskole gjennom hele skoleåret i tillegg til å kunne bruke stedet til feriested for elever med spesielle behov. Likedan ble det pekt på muligheten for å bruke stedet til kurs og personalsamlinger.

Bergens Tidende hadde en stor artikkel  på framsiden mandag 10. februar 1975 der leirskolen og intensjonene for driften ble omtalt. I artikkelen ble det spesielt trukket fram at bygdefolket i Hålandsdalen ikke bare var positive til at det skulle være leirskole i dalen, men de ville gjerne også bidra til at driften lot seg realisere.

Visjonen fra 1975 står ved lag i 2020. Flere av de aktuelle undervisningstemaene som omtales brukes fortsatt på leirskolen. Både målgruppe for leirskolen og bygdefolkets innstilling er den samme. Dette til tross for at antallet elever har økt fra omlag 600 elever til dagens besøkstall som omfatter ca. 2800 elever. Også prisene har endret seg. Elevene betalte i 1975 kr. 45 pr. døgn når de var på leirskole. I dag er opplæringen gratis ved at kommunen betaler alle skoleutgifter.

Hålandsdalen var en av de første bemannede leirskolene i landet med fast pedagogisk personale. Den første faste lærerstillingen kom i 1977, og dagens rektor Anne Martinsen ble da tilsatt som lærer. I 2020 er tallet på lærere økt til 5,5 faste lærerstillinger.

I 2020 framstår leirskolen som er flott og moderne anlegg for å gi elevene "Læring for livet". På de fleste områder har leirskolen funnet sin form i kapasitet og organisering. 

 

BT mandag 10. februar 1975.
BT mandag 10. februar 1975.
null
Artikkel om leirskolen 10.2.1975.
Artikkel om leirskolen 10.2.1975.
null
Sentrale personer fra Bergen kommune ved oppstarten av leirskolen. Fra venstre: Kontorsjef Finn Kulsrud, formann i det forberedende utvalget for leirskolen i Hålandsdalen Anna-Margethe Henriksen, skoleinspektør Svein Haukaas, skolesjef Edvard Lysne, Styrer/rektor Nils Otto Myrlid, medlem av utvalget for leirskoler for funksjonshemmede skolestyrer Karen Gundersen
Sentrale personer fra Bergen kommune ved oppstarten av leirskolen. Fra venstre: Kontorsjef Finn Kulsrud, formann i det forberedende utvalget for leirskolen i Hålandsdalen Anna-Margethe Henriksen, skoleinspektør Svein Haukaas, skolesjef Edvard Lysne, Styrer/rektor Nils Otto Myrlid, medlem av utvalget for leirskoler for funksjonshemmede skolestyrer Karen Gundersen
null
Nils-Otto Myrlid, rektor ved Hålandsdalen leirskole 1.11.74 -30.4.2002.
Nils-Otto Myrlid, rektor ved Hålandsdalen leirskole 1.11.74 -30.4.2002.
null
Dagens rektor Anne som leirskolelærer da snøvintrene var forutsigbare og leirskolen hadde mini slalomtrekk - som det stadig var tull med.
Dagens rektor Anne som leirskolelærer da snøvintrene var forutsigbare og leirskolen hadde mini slalomtrekk - som det stadig var tull med.
null
Leirskolen i 1978.
Leirskolen i 1978.
null
Viktige tilsatte i starten: Liv Myrlid, husmor (bakerst) og Margun Eide, kokk.
Viktige tilsatte i starten: Liv Myrlid, husmor (bakerst) og Margun Eide, kokk.
null
Malene Håland var nærmeste nabo og bidro både med spinning og baking med elever.
Malene Håland var nærmeste nabo og bidro både med spinning og baking med elever.
null
Engel Hammersland tok både i mot elever og delte sin store kunnskap om Hålandsdalen med leirskolen.
Engel Hammersland tok både i mot elever og delte sin store kunnskap om Hålandsdalen med leirskolen.
null
Johannes Lidsheim var vossingen som bosatte seg i Hålandsdalen og tok i mot elever de 2 første årene leirskolen var i drift. Hans bilder pryder nå hele 2. etasje på leirskolen.
Johannes Lidsheim var vossingen som bosatte seg i Hålandsdalen og tok i mot elever de 2 første årene leirskolen var i drift. Hans bilder pryder nå hele 2. etasje på leirskolen.
null
Hålandsdale fjellstue ble kjøpt av Bergen kommune for 600 000kr.
Hålandsdale fjellstue ble kjøpt av Bergen kommune for 600 000kr.
null
Det ble satset på å ha hest på tunet fra første dag.
Det ble satset på å ha hest på tunet fra første dag.
null
Nils Otto var en ivrig fisker.
Nils Otto var en ivrig fisker.
null
Det var meget lavt under taket på kjøkkenet!Kokk helga Vestø (til venstre) og Liv Myrlid.
Det var meget lavt under taket på kjøkkenet!Kokk helga Vestø (til venstre) og Liv Myrlid.
null
Det var - og fortsatt er - svært kjekt når vi på en fredag har sendt elevene avsted og det har gått godt på alle mulige måter. Ross var den første Berner Sennen hunden som jobbet på leirskolen fra 1982.
Det var - og fortsatt er - svært kjekt når vi på en fredag har sendt elevene avsted og det har gått godt på alle mulige måter. Ross var den første Berner Sennen hunden som jobbet på leirskolen fra 1982.
null
Hålandsdan Fjellstue i 1962.
Hålandsdan Fjellstue i 1962.
null