Gå tilbake til:
Du er her:

Fusanisto avsluttes med leirskole

Leirskolen har vært en del av Fusanisto siden 2009. Det er 7. trinn som avslutter Fusanisto med et opphold på leirskole.

Uken er tilpasset opplegget i Fusanisto som er  kommunen sin plan for kulturformidling i skole og barnehage. 

"Veit vi ikkje noko om det som har vore, vil vi heller ikkje klårt kunne sjå det som er. Veit vi ikkje kvar vi står, veit vi heller ikkje kvar vi skal gå" (Jan Magnus Bruheim). 

Målet med Fusanisto er:

  • elevene skal bli bevisste samfunnsborgere
  • identitet og røtter skal utvikles og bygges
  • elevene skal lære å kjenne sitt eget lokalmiljø/kommune
  • elevene skal få kunnskap om lokale kulturminner
  • elevene skal gis et positivt inntrykk av egen kommune 

På denne måten skal elevene bli kjent med lokal kulturhistorie og få med seg en god "fusaniste" når de er ferdige med skolegangen. Fusanisto er et undervisningsprogram og en strategi fra 1. til og med 7. klasse i Fusa kommune. Opplegget omfatter alle elever i Fusaskolen, og det er systematisk bygget opp med henblikk på tema, trinn, opplegg på egen skole og fellestiltak. 

Leirskoleoppholdet i 7. klasse har en klar bestilling på innhold: Her skal elevene møte Sagnet om Kikedalsbonden og besøke Kikedalen som er et av Hordalands viktigste kulturlandskap. Videre skal elevene padle Sævareidvassdraget fra Skogseidvatnet gjennom Drageidkanalen til Henangervatnet. Og endelig skal de gå den gamle ferdselsvegen fra Øvre Hålandsdal til Strandebarm. Turen over Bergsenden er en tur på den gamle post- og drifteveien mot hestemarkedet i Røldal såvel som den veien folk i Øvredalen gikk til lege, til kirke,- og på dans. Mange har gått der før: Gjest Baardsen, Tidemann og Den nye kapellanen... 

Fusanisto er en tilpassing av bygdebokprosjektet "Heilt andre tider" Fusa 1900 - 2000, som forfatter Ella-Marie Brekke Vangsnes har ført i pennen for Fusa kommune. 

Marta Holdhus bærer vann med vassele 1920
Marta Holdhus bærer vann med vassele 1920
null
Høyonn på Holdhus under 2. verdenskrigen
Høyonn på Holdhus under 2. verdenskrigen
null
Rennesvik 1937-38
Rennesvik 1937-38
null